E-hälsa - en möjlighet eller hinder för personer med kommunikativa svårigheter

Östraaulan, Östra Sjukhuset

5 oktober 2017 kl 9.00-16.15

 

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
För- och efternamn *
E-postadress *
Telefonnummer
Ort
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter
Fakturaadress *
Organisationsnummer/personnummer (10 siffror) *
Ansvarsnummer/beställar-ID/referens
Övrig information
Övrig information
Sådant som är bra för oss att veta, t.ex. specialkost