setTimeout(function(){ var esMakerInviteOverlay = document.createElement('div');esMakerInviteOverlay.setAttribute('id', 'esmakerinvite-overlay');document.body.appendChild(esMakerInviteOverlay);var esMakerInviteModal = document.createElement('div');esMakerInviteModal.setAttribute('id', 'esmakerinvite-modalMsg');esMakerInviteModal.style.cssText = "width:400px; z-Index: 1002; position: fixed; left: 50%; margin: 0px 0px 0px -200px;height:300px;border:solid 1px #808080;color:Black;background-color:#FFFFFF;display:none;";esMakerInviteModal.innerHTML = "
Hej!
Vi är intresserade av att veta vad du tycker om vår hemsida och undrar därför om du vill svara på några frågor? Enkäten tar bara några minuter att besvara. Klicka på Ja tack för att medverka, annars Nej tack.
";document.body.appendChild(esMakerInviteModal);}, 1); if (window.onload) { var curronload = window.onload; var newonload = function () { curronload(); DisplayEsMakerModalWithDelay(); }; window.onload = newonload; } else { window.onload = DisplayEsMakerModalWithDelay; } function DisplayEsMakerModalWithDelay() {setTimeout(DisplayEsMakerModal,1000);} function DisplayEsMakerModal() { var esMakerInvite = getEsMakerCookie('esMakerInvite-e6a5c4a8-354e-490c-baf5-fceaf7c8b90f'); if (!esMakerInvite) { setEsMakerCookie(); document.getElementById('esmakerinvite-modalMsg').style.top = 100+'px';var winW = 630;if (document.body && document.body.offsetWidth) {winW = document.body.offsetWidth;} if (document.compatMode=='CSS1Compat' && document.documentElement && document.documentElement.offsetWidth ) { winW = document.documentElement.offsetWidth; } if (window.innerWidth) { winW = window.innerWidth; } var entergatex = (winW / 2) - (400 / 2); document.getElementById('esmakerinvite-modalMsg').style.display = 'block'; } } function RemoveEsMakerModal() { document.getElementById('esmakerinvite-modalMsg').style.display = 'none'; return false; } function open_win() { document.getElementById('esmakerinvite-modalMsg').style.display = 'none'; window.open('https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=426e72879fde'); } function getEsMakerCookie(c_name) { return document.cookie.indexOf(c_name) >= 0; }function setEsMakerCookie() { var showEsMakerInvite = true;if (showEsMakerInvite) { var exdate = new Date();exdate.setFullYear(exdate.getFullYear() + 1);document.cookie = 'esMakerInvite-e6a5c4a8-354e-490c-baf5-fceaf7c8b90f=invite; expires=' + exdate.toGMTString();}}