Kursen är full eller anmälningstiden har gått ut. För ev reservplats kontaka kursansvarig.