1921 Geriatrik för allmänläkare

Tid:
Tisdagen den 12 november 2019, kl 09:00 - 17:00
Onsdagen den 13 november 2019, kl. 08:30 – 15:30

Plats:
GTS Konferens och Festvåning, Erik Dahlbergsgatan 9, Göteborg

Kursledning:
Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin
Maria Magnil, specialist i allmänmedicin
Lena Henriksson, specialist i geriatrik och invärtesmedicin

Kursavgift:
8 300 kr exkl. moms för anställda i VGR
9 100 kr exkl. moms för anställda utanför VGR
Kursavgiften inkluderar lunch och fika fm och em båda dagarna.
OBS! Logi ingår inte, kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.