Välkommen till anmälningsformuläret för Vintercyklist vintern 2020-2021! Fyll i formuläret enligt anvisningarna och tryck på "skicka" för att anmäla dig till projektet. Din hemkommun informerar dig om du blivit antagen i god tid innan projektstart 30 november.

Observera att:

- Projektet vänder sig till dig som kommer att använda cykeln för cykling på landsväg/ tätort och stad. Däcken kan inte användas till körning i terräng.

- Projektet inte bjuder på bytet tillbaka till dina sommardäck.

- Det finns ett begränsat antal platser i projektet och vi kommer troligen inte att kunna ta emot alla som vill vara med. Om dina däck är av en lite ovanlig dimension finns det risk att vi inte har möjlighet till att ta in dessa, p.g.a. pris och logistik. 

- Vi rekommenderar även starkt att inte använda "den gamla slitna cykeln i garaget" till projektet. Det är en fråga om din säkerhet och däckleverantören har rätt att neka att sätta på däck på en cykel som är i allt för dåligt skick.Genom att delta i projektet godkänner du följande:
1) Att genomföra vardagsresor med cykel minst 3 dagar i veckan under projektperioden 30 november - 5 april och rapportera dessa genom ett webbenkät 2 gånger i månaden.
2) Att vi sparar dina personuppgifter efter projektets slut för att kunna utvärdera projektet effekt efter projektperiodens slut.

3) Att de personuppgifter som projektet samlar in hanteras enligt den policy som respektive involverad organisation använder sig av.

För att läsa mer om våra policys kring hantering av personuppgifter, följ länkarna nedan


GR:
https://grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/integritetspolicygr.4.34c4e5e41637c560ab36db51.html 

VGR:
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/personuppgifter/

 
Orust kommun:
Personuppgifter hanteras av Stenungsunds kommun och i enlighet med Stenungsunds kommuns riktlinjer.
 
Vilken kommun av de nedanstående är du folkbokförd i?
Vilken kommun av de nedanstående är du folkbokförd i?
Om du inte är folkbokförd i någon av dessa kommuner - gå in på http://www.vgregion.se/vintercyklist för att se om din kommun är med i projektet!
Namn (För- och efternamn)
Namn (För- och efternamn)
Är du
Är du
Är du anställd av kommunen? Om ja - observera att detta medför förmånsbeskattning för att delta i projektet, mellan 200-500kr beroende på nivå inkomst.
Är du anställd av kommunen? Om ja - observera att detta medför förmånsbeskattning för att delta i projektet, mellan 200-500kr beroende på nivå inkomst.
Har du deltagit i Vintercyklist tidigare?
Har du deltagit i Vintercyklist tidigare?
Postadress (gata, husnummer, postnummer)
Postadress (gata, husnummer, postnummer)
Arbetsplats/ lärosäte
Arbetsplats/ lärosäte
Hur långt kommer du att cykla en vanlig dag?
Hur långt kommer du att cykla en vanlig dag?
Ålder
Ålder
E-mailadress
E-mailadress
Telefonnummer
Telefonnummer
Vilken däckstorlek har du?

Om du blir antagen till projektet är det viktigt att vi kan beställa dubbdäck av rätt storlek till dig. Däckens storlek står angiven på dina befintliga däck, men det kan vara lite snårigt att få allt helt rätt.

När du tittar på däcket finns det ofta en mängd röriga siffror och symboler, som anger däckets storlek. Vi är bara intresserade av några av siffrorna. Det kan exempelvis stå "37 - 622", som i bilderna nedan. Det är alltså siffror i formen xx - xxx som är av intresse, inte det andra.

Exempelbild 1:


Exempelbild 2:

Vilken däckstorlek har du?
Vilken däckstorlek har du?
Har du en vanlig cykel eller en elcykel?
Har du en vanlig cykel eller en elcykel?
Vilka transportmedel reser du oftast med till och från jobb/ studier under sommarhalvåret?
Vilka transportmedel reser du oftast med till och från jobb/ studier under sommarhalvåret?
Hur många dagar i veckan kör du bil till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
Hur många dagar i veckan kör du bil till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
 
Hur många dagar i veckan åker du med kollektivtrafik till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
Hur många dagar i veckan åker du med kollektivtrafik till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
 
Hur många dagar i veckan cyklar du till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
Hur många dagar i veckan cyklar du till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
 
Hur många dagar i veckan går du till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
Hur många dagar i veckan går du till och från jobb/ studier under vinterhalvåret?
 
Motivera kort varför du vill bli vintercyklist
Motivera kort varför du vill bli vintercyklist
Godkänner du att bilder på dig och ditt namn används och publiceras för marknadsföring av Vintercyklist?
Godkänner du att bilder på dig och ditt namn används och publiceras för marknadsföring av Vintercyklist?
Godkänner du att en journalist eller liknande kontaktar dig för intervju, fotografering eller filmning?
Godkänner du att en journalist eller liknande kontaktar dig för intervju, fotografering eller filmning?
Är du intressarad av att hålla i projektets Instagramkonto under begränsad period? Svaret är inte bindande.
Är du intressarad av att hålla i projektets Instagramkonto under begränsad period? Svaret är inte bindande.