Intresseanmälan till projekt om videotelefoni med talsyntes och symboler

Välkommen att anmäla intresse för projektet CallforAll!

I projektet utvecklar vi en ny videotelefonitjänst där det är möjligt att använda talsyntes ihop med text eller ihop med symboler i samtalet.

Att vara med i projektet innebär att prova videotelefonin hemma under en period och att träffa projektgruppen för att diskutera hur det fungerade. Vi ser gärna att du bor i Västra Götalandsregionen.

Du som är med och testar behöver idag ha tillgång till något av kommunikationsprogrammen Tobii Communicator, Grid eller Rolltalk Designer.

Kryssa för det som stämmer bäst på dig.
Kryssa för det som stämmer bäst på dig. *
Fyll i dina uppgifter
Fyll i dina uppgifter
För- och efternamn *
Adress
E-post *
Telefon
Kryssa i det som stämmer. Du kan välja flera samtidigt.
Kryssa i det som stämmer. Du kan välja flera samtidigt.
Kryssa i det som stämmer. Du kan välja flera samtidigt.
Kryssa i det som stämmer. Du kan välja flera samtidigt.
Övrig kommentar