Kursen är full eller anmälningstiden har gått ut. För eventuell reservplats, kontakta kursansvarig.