Ansökan om ersättning för deltagande i extern kurs/konferens 

OBS! I konsekvensen av Covid-19 kommer många av era inplanerade kurser och konferenser att bli inställda, vi önskar att ni återkopplar detta till oss genom att maila till louise.theen@vgregion.se 

 

Dessa medel riktar sig till specialistläkare. 
 
För att undvika att avsatta medel förbrukas redan i början av året har Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare valt att göra en halvårsvis fördelning av de 3 mnkr som personalutskottet avsatt.  Detta innebär att 1, 5 mnkr beviljas för kurser/konferenser som genomförs första halvåret 2020 och 1,5 mnkr för kurser/konferenser som genomförs under det andra halvåret.
Under sommarperioden 2020-06-21 till 2020-08-16 tas inga beslut på inkomna ansökningar.

Ersättning utgår endast för kurs/konferensavgift, resa och logi, ej lön/ledighet mm

Den som söker kan själva fylla i ansökan men skall då styrka att chefen godkänner ansökan. Både den som söker och den som är chef får en bekräftelse på ansökan via mail.

Tvingade fält måste fyllas i med rätt efterfrågade uppgifter. Ofullständig ansökan behandlas ej.


Mer information finns på intranätet: www.vgregion.se/specialisten